Angol nyelvi szintek a Közös Európai Referenciakeret szerint Novakid Magyarország
Oktatás

Az angol nyelvtudás meghatározása

„Beszélsz angolul?” – hangzik el a gyakori kérdés az utcán, állásinterjún vagy bármilyen hétköznapi élethelyzetben. Az angol nyelvtudási szintek megállapítása, bizonyítása és gyakorlati alkalmazása sokszor fejtörést okoz, és gyakran az egyén álláspontja nem egyezik az adott idegen nyelvet anyanyelvüknek tudók véleményével. A különböző szaknyelvi témákban való jártasság egy általános nyelvtudással szemben, az aktív és passzív tudás, valamint a különböző nyelvvizsgákba vetett bizalom mind alkalmat ad a saját interpretációk kialakítására. Az angol nyelvi szintek egzakt felmérésére azonban természetesen van mód. A nyelvtudás viszonylag egységes méréséhez a Közös Európai Referenciakeret jelent iránytűt, amely mind a szóbeli, mind az írásbeli képességünket hivatott felmérni különböző irányított feladatokon és témakörökön keresztül. Az angol nyelv szintek beleilleszkednek az imént említett egységes keretrendszerbe, amelyeket sorra veszünk.

angol nyelvi szintek

Milyen angol nyelvi szintek vannak?

Az angol nyelvvizsga szintek besorolása: A1, A2, B1, B2, C1 és C2, amelyek az alap, közép és felsőfokú tudást hivatottak lefedni. Vegyük sorra az angol nyelvi szinteket:

„A1” – Minimumszint: Az angol kezdő szint első lépcsőfoka, amelyen a legalapvetőbb kommunikációs készségek várhatók el a vizsgázótól írásban és szóban. A nyelvtanuló képes rövidebb dialógusokban részt venni, bemutatkozni, családját, munkáját és hobbiját egyszerűen leírni. A minimumszinten beszélők képesek, többszöri próbálkozásra a mondanivaló ismételt újra fogalmazása esetén az anyanyelvi beszélő üzenetét megérteni, valamint általános témaköröket érintően tőmondatokban, de releváns információtartalommal rendelkező választ adni.

„A2” – Alapszint: Az angol nyelvtudási szintek második állomása, amely már folyékonyabb kommunikációs készségeket jelent begyakorolt témakörökben, előzetes felkészülés után. A tőmondatokon túlmenően a nyelvismerő képes aktívan részt venni a társalgásban, érzékelni a kommunikációban résztvevők releváns véleménykülönbségeit. Az angol alapszinten beszélőktől szimpla mondatok formálását várják el, továbbá azt, hogy képes legyen önálló egyszerű érvelést megfogalmazni és egy adott helyzetet különböző nézőpontból megérteni.

„B1” – Küszöbszint: A küszöbszint a középszint előszobája. A nyelvismerő előzetes felkészülés nélkül képes a hétköznapi kommunikációra. Az önkifejezésben és érvelésben, bár nem megy a részletekbe, de tömör kifejezésekkel képes céljairól, terveiről, múltjáról és elképzeléseiről önállóan nyilatkozni. Álláspontját egyszerű kifejezésekkel, de strukturáltan, rövid kézenfekvő mondatokkal képes alátámasztani.

„B2” – Középszint: A középszintű angol nyelvhasználó képes egy anyanyelvűvel folyamatosan kommunikálni, valamint a passzív részvételt felváltja az aktív szerepvállalás és viszont kérdezés. Érvelése részletes és koherens, az árnyalatnyi véleménykülönbségek megértése, elemzése, újabb nézőpontokkal való kiegészítése sem jelent gondot az általa ismert témakörben. Képes az anyanyelvi által megosztott gondolatokat és összetett logikai kapcsolatokat megérteni, valamint rámutatni a közte és beszédpartnere által kifejtettek különbségeinek okaira.

„C1” – Haladó: Haladó szinten a beszélő az általa ismert témakörökön túlmenően is képes gördülékenyen társalgásba elegyedni. Véleményformálása pontos, részletekbe menő és kifejezésekkel tarkított. Válaszai és elemzései többnyire elakadásoktól mentesek, mondatai befejezettek, összetettek és komplex módon illeszkednek az érvelésrendszerébe, továbbá részletekbe menően reflektálnak árnyalatnyi véleménykülönbségekre, másodlagos jelentésekre, hasonló értelmű szavak szövegillesztéséből fakadó árnyalatnyi különbségek jelentésmódosításaira. A „C1” angol nyelvi szintet felsőfoknak is szokás nevezni.

„C2” – Mesterfok: AKözös Európai Referenciakeret legmagasabb szintje, amely alapján a nyelvismerő az anyanyelvűekkel közel azonos szintű partner. Bonyolult gondolatokat képes teljesen részletekbe menően és zökkenőmentesen megosztani, stilisztikai elemeket és kifejezéseket az adott kommunikációs helyzet szerint választani. Grammatikai tudása és annak gyakorlati alkalmazása makulátlan, valamint szóismerete rendkívül választékos.

Komment hozzáadása

%d bloggers like this: