Az angol napok és hónapok eredete Novakid Magyarország
Oktatás

Az angol napok és hónapok eredete

A napok angolul a nyelvtanulás első építőkövei közé tartoznak, a hónapok és az évszakok neveinek elsajátítása mellett. Bár a feladat nem túl komplex mégis a monoton szóismétlés és memorizálás helyett – vagy mellett – a nevek eredetébe való betekintés fellélegzést és játékos szótanulást jelent, mind gyermekek mind felnőttek számára. A szavak eredetéhez fűződő történetek megkönnyítik az emlékezést és egyben magyarázatul is szolgálnak, hogy mit miért is hívunk így az angol nyelvben. Kezdetként tekintsük végig az angol napok és magyar megfelelőik listáját:

 • Monday – hétfő
 • Tuesday – kedd
 • Wednesday – szerda
 • Thursday – csütörtök
 • Friday – péntek
 • Saturday – szombat
 • Sunday – vasárnap
napok angolul

A hét napjai angolul és mitológiai hátterük

A „Monday” (hétfő) szó a latinból ered (dies Lunae), az eredeti latin alak a „Hold napja” jelentést hordozza. Bár első hallásra a kettő közel sem hasonló, ha belegondolunk, hogy a Hold angolul „Moon” a nap pedig „day”, a kettő kombinálásából világossá válik a hold napja elnevezés („Moon Day” – Monday).

A „Tuesday” (kedd) angol szó eredete a latinból (dies Martis) mint Mars isten napja került át a germán nyelvekbe, jelentés szerinti és nem szó szerinti megfeleltetéssel. Mars, a római mitológiában a háború istene, és mivel a germán hagyományban hasonló szerepű hős „Tiw” vagy „Tiu” névre hallgat, így a kedd mint „Tiu napja” került át az angolba, majd felvette modern kori formáját: „Tuesday”.

A „Wednesday” (szerda) a keddhez hasonló módon alakult, de a latin gyökerek Merkúr istenre utalnak (dies Mercuri), akit a germán mitológiában „Woden” istennel azonosítottak. Így a szerda „Woden isten napja” lett és ma angolul „Wednesday”-ként szerepel a nyelvben.

A „Thursday” (csütörtök) a római Jupiter istenhez köthető (dies Iovis). Jupiter alakja a germán mitológiában Thor személyével azonos, így a csütörtök mint Thor napja került be az angolba.

A „Friday” (péntek) szó eredete: látva a hét korábbi napjainak eredetét, bizonyára mindenkiben felötlik, hogy a péntek angol nyelvű változata melyik római és germán istenhez kötődik. A válasz meglepő módon Vénusz (dies Veneris), a szerelem istene, viszont a germán változat közel sem egyértelmű. Egyes álláspont szerint „Frigg”-hez a házasság istennőjéhez vezethető, mások „Frey”-hez, a termékenység istenéhez kötik.

A „Saturday” (szombat) magyarázata a latin Szaturnusz napjával (dies Saturni) áll összefüggésben, azonban a germán mitológiai hagyományban ez az isten nem volt behelyettesíthető. A szombat régi angol elnevezése ezért feltételezhetően a zsidó valláshoz kötődik, tekintettel arra, hogy az óangolban is ismert volt a héber „sabbath” szó, azaz a megpihenés napja.

A „Sunday” (vasárnap) szó az angolban a latin „Nap napja” (dies Solis) elnevezésből ered.

 A hónapok angolul

A hét napjainak mintájára az angol hónapok is a latinból származnak, részben istenekre, ünnepekre, híres császárokra vagy számnevekre utalnak.

 • January – január: Latinul „Ianuarius“, Ianus római isten hónapja.
 • February – február: A megtisztulás ünnepének – Februarius – nevét hordozza.
 • March – március: Mars, a háború istenének hava.
 • April – április: a hónap neve a latin kinyit igéből (aperio) származik, utalva a természet feléledésére.
 • May – május: a római termékenység istennőjéről lett elnevezve (Maia)
 • June – június: a szülés és házasság istennőjére – Junóra – utal.
 • July – július: Julius Caesar születésének hónapja és nevének hordozója.
 • August – augusztus: Augustus római császár tiszteletére elnevezett hónap.
 • September – szeptember: a hét számnévből származik – septem – mivel a maitól eltérő római naptár hetedik hónapja volt.
 • October – október: az octo, azaz nyolcas számra eredeztethető.
 • November – november: novem, vagy kilenc szóra utal.
 • December – december: decem, vagyis a latin tízes számot idézi.
tavasz angolul

A hónapokkal szoros összefüggésben megtanulhatjuk az évszakok neveit is.

 • Spring – tavasz
 • Summer – nyár
 • Autumn – ősz
 • Winter – tél

Komment hozzáadása

%d bloggers like this: