Vegye fel velünk a kapcsolatot

Angol nyelv 8-9 éves gyerekeknek

A kicsik már második osztályos korukban képesek arra, hogy a tanulási folyamat bizonyos aspektusait megértsék. A harmadikosok életében már a tanulás a legfontosabb tevékenység. Ez a tökéletes időzítés ahhoz, hogy belevessék magukat az angolórákba!

A siker kulcsa a figyelem irányítása

A másodikosok és harmadikosok számára az iskolai angolóra a legritkább esetben tartozik az örömteli vagy számukra érdekes tevékenységek közé. Általában az iskolai tanárok és óraadók a nyelvtani szabályok mély megértését és az olvasási technikák gyakorlását erőltetik, míg a kisiskolások csak most tanulják a figyelmük irányítását és sokszor az anyagra való összpontosítás is problémát jelent számukra.
A Novakid program figyelembe veszi a 8-9 éves gyerekek pszichológiai sajátosságait annak érdekében, hogy a tantermi oktatást hatékonyabbá tegye. Motiválja a gyerekeket a tanulásra és képességeik fejlesztésére.

video preview
Video
Ebben az általános iskolás korban fontos, hogy ne csak a nyelv megtanulását, hanem a tanulás iránti érdeklődés erősítését is támogassuk.

Miért tanítunk angolt a 8-9 éves gyermekeknek?

    • Ebben az életkorban a gyermek mentális képességei drámai mértékű növekedést mutatnak, memóriája és kognitív képességei intenzíven fejlődnek.
    • Az új információk óriási érdeklődést váltanak ki.
    • A gyermekek nagyon szociábilisak és emocionálisak.
    • A játék még mindig az egyik kedvenc tevékenységük. Minél interaktívabb, annál jobb.

Programunk Kezdőknek másodikos és harmadikos általános iskolás gyermekek részére készült, akik most kezdik vagy már elkezdték a nyelvtanulást.

IRATKOZZ FEL PRÓBAÓRÁRA

English for 8 and 9 year olds in Novakid

Speciális formátumú tanórák

Speciális formátumú tanórák

A 8-9 éves gyermekek minden fejlődési jellegzetességét figyelembe vettük, amikor megalkottuk leíró, vizuális, a gyermekek érdeklődését felkeltő és érzelmi reakciót kiváltó tananyagainkat. A világosan rendszerezett feladatok kognitív, tanulási- és játék-alapú elemeket tartalmaznak. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele, dicséret, támogató és barátságos légkör - a Novakid tananyag minden részletében a tanulási folyamatot segíti.
Eredményesség a legmélyebb szinteken

Eredményesség a legmélyebb szinteken

A Novakid kezdőknek szóló programja tartalmazza a 8-9 éves tanulók száámára kötelező összes nyelvtani struktúrát és lexikai egységet. A hagyományos iskolai órákkal ellentétben a mi óráinkon a gyerekek az olvasási és a nyelvtani készségeket játékokon, egymás közötti interakciókon és a tanárral való kommunikáción keresztül sajátítják el. Vagyis motiváljuk őket a tanulásra. A tanfolyam végére a tanuló készen áll, hogy letegye a Pre-A1 vizsgát (YLE Starters - Szövegértés és beszéd).