Vegye fel velünk a kapcsolatot

Angol 4-5 éveseknek

Az anyanyelvi tanárok által kifejlesztett Novakid program lehetőséget ad az angol nyelvi alapok elsajátítására már 4-5 éves korban.

Hogyan tanítjuk a kicsiket?

A 4-5 éveseknek szóló Novakid angolórák speciális formában zajlanak. Ebben az életkorban nem maga a nyelvtanulás a cél. A kisebb gyermekeket nem lehet a tudás megszerzésével, a jó kiejtés elsajátításával, vagy jó jegyekkel motiválni, mint az iskolában. Ehelyett profi angoltanárok felügyeletével változatos és izgalmas játékok segítik a kis kezdő nyelvtanulókat abban, hogy élvezetet leljenek az angol nyelvben, mielőtt még elkezdenék "tanulni" a nyelvet.

video preview
Video
A Novakid tanórák elsősorban az angol nyelvben való interaktív, természetes elmélyedésre adnak lehetőséget, profi anyanyelvi tanárok segítségével.

Mi az oka annak, hogy 4-5 éves korban kezdjük a gyermekek tanítását

    • Ebben az életkorban a gyerekek könnyedén és akár többször is elismételve utánozzák a felnőttek - köztük tanáraik - viselkedését. Az anyanyelvi tanárokkal folytatott interaktív tanulás ebben az életkorban a helyes kiejtés, intonáció, artikuláció, utánzás és gesztusok elsajátításának leghatékonyabb módja.
    • A gyerekek óvodás korukban nem félnek attól, hogy hibásan beszélnek, azaz ekkor még nem beszélhetünk nyelvi akadályokról.
    • A program nem csupán a nyelvtanulásra fektet nagy hangsúlyt, hanem az általános memória és gondolkodási képesség fejlesztésében, valamint a másik nyelv tanulásán keresztül a kíváncsiság felébresztésében és új ismeretek megszerzésében is segít. A gyerekek indirekt módon, véletlenszerűen fejlesztik a szókincsüket.
    • A felnőttek tanuláskor hajlamosak arra, hogy az anyanyelvükről fordítsák le a gondolataikat angol nyelvre. Ezzel ellentétben az angolul tanuló kisgyermekek képesek arra, hogy angol nyelven fogalmazzák meg a gondolataikat. Azzal, hogy új dolgokat tanulnak egy másik nyelven anélkül, hogy magára a nyelvre koncentrálnának, egy másik nyelvi perspektívából közelítve szereznek új ismereteket és ezzel fejlődik a mentális rugalmasságuk.

A 4-5 éves gyerekek képesek arra, hogy ugyanolyan alap-háttértudásra tegyenek szert, mint az angol anyanyelvűek. A gyermekversek, dalok, nyelvtörők és mondókák megtanulása az idegen kultúra és gondolkodásmód jobb megértéséhez vezet.

IRATKOZZ FEL PRÓBAÓRÁRA

English for 4 and 5 year olds in Novakid

Speciális Formátumú Tanórák

Speciális Formátumú Tanórák

Miután minden pszichológiai és nevelési szempontot tanulmányoztunk, megalkottuk a 4-5 éves gyermekeknek szóló speciális tananyagunkat. A tanteremben a mi kis óvodásaink nem magát a nyelvet tanulják, hanem a nyelven keresztül tanulnak - pont úgy, ahogyan azt az anyanyelvükön teszik.
Nem az a cél, hogy beszéljenek angolul; a nyelv az őket körülvevő világ felfedezésének az eszköze. Játékalapú feladatok, videók, színes prezentációk, barátságos és biztonságos környezet - a Novakid tanóra minden eleme a tanulási folyamatot szolgálja.
Eredményesség a Legmélyebb Szinteken

Eredményesség a Legmélyebb Szinteken

Játék a gyereknek - kemény munka a tanárnak. Az óvodás korú gyermekek szórakoztató, mégis hatékony oktatása érdekében megfelelő tervezésre és egyértelmű célok és eredmények kitűzésére van szükség. Olyan célkitűzések ezek, melyeket a kurzus végére minden tanulónk teljesíteni tud. A program alapja a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR). Programunk felkészíti a fiatal tanulókat a következő lépésre - az írás és olvasás elsajátítására.