Vegye fel velünk a kapcsolatot

Angol nyelv iskolásoknak

Az angoltanulás különbözik más tantárgyak elsajátításától. A cél nem az új ismeretek, hanem az angol nyelvű kommunikáció elsajátítása, tehát elsősorban a beszédkészség kialakítása és nem a nyelvtani szerkezetek ismerete.
Children

Az angol, mint eszköz

Az angol nyelv egy eszköz, amivel kifejezhetjük gondolatainkat és szándékainkat; az iskoláskorú gyerekek oktatását is innen kell megközelíteni. Az óvodás gyerekektől eltérően, a legfontosabb cél már nem a játék, hanem a tanulás – a témát sokkal komolyabban közelítik meg. Ez a megközelítés azonban nem azt jelenti, hogy a tanóra során egyáltalán nem játszanak.

Miért játszunk?

Az általános iskolás tanulóknak tartott angolórák során fontosak a játékok, de általánosságban véve a program célja a gyerekek számára olyan minimális ismeretek nyújtása, melyek segítenek nekik idegen nyelven kommunikálni.

Egy angolórának különböznie kell a hagyományos tanóráktól, ahol a gyerekek az íróasztalnál ülve írnak és olvasnak. Az így megtervezett tanórák unalmasak és nem keltik fel a gyerekek érdeklődését, és ezért nem akarják majd elsajátítani a nyelvet.

Az élő angoloktatás nem a szójegyzékről és a nyelvtani szabályokról szól. Ez egy külön világ, saját kultúrával, hagyományokkal és szórakoztató elemekkel. Ahhoz, hogy ebbe bekapcsolódhassunk, ismernünk kell, mi a nyitja és ezt a tanárok tudják megmutatni. A tanárok minden tanórán beszélgetések és játékok során – a gyerekekhez közel álló kommunikációs módszerekkel osztják meg ezt a titkot.

Banner

Beszédalapú kapcsolat

Az általános iskolás gyerekek tanítása során fontos a beszédalapú kapcsolat kialakítása, hiszen ez segít a beszéd és a nyelvi anyagok megismertetésében, bemutatásában és megszilárdításában.

Amikor a pszichológiai gát megszűnik és a gyerekek nem csak meghallgatják az idegennyelvű szöveget, de megszólalni sem félnek – tovább léphetünk. Ekkor a tanuló készen áll az olvasás és az írás elsajátítására.

Rangsoroljunk

Az általános iskolában az angolórák felépítése ennek az ellenkezője. Az tanárok elsősorban arra összpontosítanak, hogy először megtanítsák olvasni a gyerekeket és csak ezután következik a beszéd.

Az iskolai angoloktatás az abc tanításával kezdődik, és nem az élő kommunikáció gyakorlásával. Ezért aztán az azok a gyerekek, akik iskolában kezdenek angolul tanulni bonyolultnak és unalmasnak találják a nyelvet.

Az általános iskolából kikerülve sok olyan tanuló, aki már második osztálytól heti két angolórán vett részt, még mindig nem tud angolul sem olvasni, sem beszélni és nyelvtani háttértudása sincs, pedig ezek fontosak lennének a beszédkészség továbbfejlesztésében.

Sokan az otthoni házi feladatukat sem tudják egyedül megoldani és nyaraláskor elképzelhetetlen számukra, hogy angolul beszélgetésbe elegyedjenek valakivel.

Mit jelent az angol nyelv az általános iskolás gyerekeknek a Novakidnél?

1Kapcsolatteremtés

Elsőként, a tanár és a tanuló között lezajló élő beszélgetés játékos formában, amit hangi, képi és motoros megjelenítése formák kísérnek; így gyerekek könnyebben emlékeznek a fontos kifejezésekre és fejlesztik szókincsüket.

Az ilyen rajzokkal, rímekkel és dalokkal kiegészített játékok rendszeres ismétlésével a gyerekek belemerülnek a nyelvi környezetbe és megértik a szóhasználatnak megfelelő helyzetet.

2ABC

Az ABC tanulására csak az elemi ismeretek elsajátítása után kerül sor. A tanuló korábbi ismeretei segítenek az abc elsajátításában és a jövőbeli olvasási készség kialakításában. Amennyiben az agyban egy adott szóhoz megfelelő hangkép társul, a szó képi megjelenítése erős hang-betű asszociációt vált ki. Emellett az olvasás problémamentes, érdekfeszítő tevékenységgé válik.

3Képi megjelenítés

A következő fázis a játékok és kreatív feladatok során zajló kommunikációval megtanult ismeretek képi megjelenítése és megértése, mely tovább segíti a gyerekeket az angol nyelv elsajátításában.

Beszélgetésre bátorítjuk a gyerekeket!

A Novakid Online Angol Nyelviskola kezdő és haladó tanulók számára is kínál videó tanórákat. Tanáraink célja a kommunikációs készségek fejlesztése. Megtanítják a diákokat kommunikálni, minden tanulóval beszélgetésalapú kapcsolatot alakítanak ki és még a legfélénkebb gyerekekkel is megtalálják a közös hangot.

Csak angolul!

A Novakidnél a tanárok nem beszélnek a gyerekek anyanyelvén, így a diákok csak angolul kommunikálhatnak. A tanár olyan légkört alakít ki az osztályteremben, amivel teljes mértékben kiaknázhatók a tanulók képességei. Kétségei vannak? Regisztráljon egy ingyenes próbaórára!

PRÓBÁLD KI INGYENbanner.onlyEnglishBanner.imageAlt