Angol nyelv 11-12 éves gyerekeknek

A Novakid ötödikes és hatodikos gyerekek számára kifejlesztett angol tanfolyama kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek az őket körülvevő világot a tanult nyelven keresztül ismerjék meg és saját maguk keressék meg a válaszokat a bennük felmerülő kérdésekre.

Hogyan tanítunk?
big circle
small circle
small circle

Kettősség Jellemzi

Mindezen pozitívumok mellett nem szabad elfelejtenünk, hogy pszichológiai szempontból ezt az életkort az önmagunk kereséséből fakadó kettősség jellemzi.
Éppen ezért a gyerekek figyelme elkalandozhat, a növekvő fáradtság jeleit mutathatják, gyakran változhat az érdeklődési körük, kevéssé érdekelhetik őket az iskolai tantárgyak, és pozitív önértékelésük erősen függhet mások pozitív visszajelzéseitől.

Az angol nyelv akkor fogja felkelteni a tanulás iránti vágyat, ha a tartalom mellett maga a folyamat is motiválja őket.

slide main image

Az angol nyelv akkor fogja felkelteni a tanulás iránti vágyat, ha a tartalom mellett maga a folyamat is motiválja őket.

A Novakid programja 11-12 éves gyerekeknek a következőket tartalmazza

  • Életkoruknak megfelelő izgalmas tananyag, amely kielégíti változó igényeiket. A tananyag témái táplálják a tanulók kíváncsiságát, fejlesztik az intelligenciát és ösztönzik az érdeklődést a nyelvtanulási folyamat során.
  • A változatos témák és kifejezetten vizuális jellegű tevékenységek hozzájárulnak az általános mentális fejlődéshez és a tanulót segítik a magas szintű nyelvtudás elérésében.
  • Szerezz alapos nyelvtani ismereteket.
  • A tanulók olyan, számukra érdekes témákról szóló beszélgetésekben mélyedhetnek el, melyeket elgondolkodtató szövegek olvasása inspirál.
compass icon

Az 5. és 6. osztályos gyerekek tanulási hajlandósága közvetlen összefüggést mutat a tanulási folyamat által generált érzésekkel. A gyerekek szó szerint egyik végletből a másikba eshetnek: a siker felemelő érzése a mindent azonnal tudni akarás vágyával jár együtt, míg a kudarcélmény arra ösztönzi őket, hogy rögtön feladják a tanulást.

Speciális formátumú tanórák

Ebben a korban az érdeklődés jelenti a legfőbb motivációt. A Novakid tananyaghoz kapcsolódó tartalmak és a tanulás folyamata varázslatos élményt ad tanulóinknak. A 11 és 12 évesek számára megalkotott programunk lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy szabadon kommunikáljanak az iskolai tárgyakról angol nyelven. A matematika, vagy akár a földrajz már nem tűnik unalmasnak, mivel a program a CLIL sorozat tananyagait tartalmazza. Ennek köszönhetően a nyelvtanulás segítségével tovább növekszik a gyermekek tudási potenciálja a világ dolgainak megismerésével kapcsolatban.

Speciális formátumú tanórák

Speciális formátumú tanórák

Legfontosabb tényező a sikerélmény

Az ötödikes és hatodikos gyerekeknek készült angol nyelvi programot a Novakidnél alapos tervezés előzte meg, s az úgy lett kialakítva, hogy a gyerekek angol szókincse és ezzel együtt a látóköre szórakoztató és könnyed, az érdeklődésüknek megfelelő témájú párbeszédeken keresztül bővüljön. Az elért eredmények legjobb mércéje az A2 nyelvvizsga (YLE Flyers - Beszéd, Szövegértés, Olvasás) sikeres teljesítése.

Legfontosabb tényező a sikerélmény

Legfontosabb tényező a sikerélmény

Iratkozzon fel egy próbaórára most! Próbálja ki ingyen!

PRÓBAÓRA
A próbaórán gyermeke találkozik egy tanárral,
gyakorol egy kis angolt és új kifejezéseket tanul.
Közben teszteljük a szintjét
és ajánlásokat adunk a további tanuláshoz!