Back to Programmes
cube image

Juniors

1. szint

A Novakid program 1. szintjét 6 és 7 év közötti gyermekek számára tervezték. A tanulók szórakoztató és vonzó módon jelentős mértékben bővítik szókincsüket és elsajátítják az alapvető nyelvtani struktúrákat. Elkezdenek angolul olvasni, és megértik a nekik címzett kérdéseket.

cube image
Kommunikációs készségek
Szókincs
Nyelvtan
Beszédértés
Olvasás

Az 1. szint (Juniors) végére a tanulók képesek lesznek:

 • egyszerű beszélgetést folytatni: megmondani nevüket és korukat, válaszolni a "How are you?" kérdésre
 • a családjukról, játékokról és az osztályban található tárgyakról beszélni
 • leírni megjelenésüket és ruháikat
 • a preferenciáikról beszélni
 • elmondani, mi van a szobájukban
 • leírni a tárgyak elhelyezkedését
 • arról beszélni, mit tudnak és mit nem tudnak csinálni
 • megmondani az időt angolul
 • 20-ig számolni

A tanulók a következő témákban bővítik szókincsüket:

 • osztályterem
 • az arc részei
 • érzelmek
 • háztartási cikkek
 • családtagok
 • számok
 • ételek
 • színek
 • bútorok
 • cselekvő igék
 • évszakok
 • játékok
 • a hét napjai
 • ruhák

Az 1. szint (Juniors) nyelvtana a következő definíciókat és szerkezeteket foglalja magába:

 • this / that / these / those
 • there is / there are
 • I am / you are / he is / she is / it is / stb.
 • birtokos formák (This is Bill's cup, This is Anns watch)
 • have got / haven't got / has got / hasn't got (I have got a sister, She hasn't got a toy car)
 • like and don't like
 • there is / there are
 • can / can't
 • kis- és nagybetűk használata személynevekkel, a hét napjaival, a mondat elején

A tanulók képesek lesznek megérteni a tanár beszédét a tanult szavak és nyelvtan alapján.

A tanulók tudják az angol ábécét és magabiztosan olvasnak 1-2 szótagból álló szavakat.

Ne késlekedj!Érdemes kipróbálni az anyanyelvi tanárral történő tanulást.

A tanár meghatározza a gyermek jelenlegi tudásszintjét és számos módszerrel inspirálja a gyermeket a nyelvtanulásra!
main image