Back to Programmes
cube image

MOVERS

3. szint

A Novakid program 3. szintje 10-11 éves gyermekek számára készült. A tanulás nemcsak a szókincs bővítésével és a „haladó” nyelvtan tanulmányozásával következik be, hanem egyedülálló lehetőséget nyit a hallgatók számára az iskolai tantárgyak angol nyelvű elsajátítására is! A tanfolyam tartalmaz CLIL osztályokat (tartalmi és nyelv integrált tanulás), azaz idegen nyelvű földrajz, matematika, kémia, történelem stb. A 3. szint teljesítése után a gyermek letehet egy A1 (YLE Movers) vizsgát (hallgatás és beszéd)

cube image
Kommunikációs készségek
Szókincs
Nyelvtan
Olvasás
CLIL órák

A 3. szint végére a tanulók képesek lesznek:

 • arról beszélni, mit visel egy másik személy általában / most
 • beszélni a kedvenc iskolai tantárgyukról
 • megvitatni a hétvégi terveket a közeljövőre vonatkozóan
 • összehasonlítani a bolygókat
 • kedvenc filmjeikről és színészeikről, ételeikről, helyeikről és évszakukról beszélni
 • a különféle állatok életéről beszélni
 • mesélni családtagjaik tehetségéről
 • hobbijaikról és napi tevékenységeikről beszélni
 • a különféle foglalkozásokról beszélni
 • beszélni a betegségekről és azok kezeléséről

A tanulók a következő témákban bővítik szókincsüket:

 • ruhák
 • iskolai tantárgyak
 • időmutatók
 • állatok
 • mindennapi tevékenységek
 • naptári dátumok
 • ételek
 • valaminek a mennyisége
 • ízek
 • foglalkozások
 • helyek
 • hobbik
 • betegségek
 • személyes preferenciák

A 3. szint (Movers) nyelvtana a következő definíciókat és szerkezeteket tartalmazza:

 • Present Continuous Tense (mi történik éppen most)
 • a Present Continuous és a Present Simple közti különbség
 • gyakorisági határozószavak (always, usually, sometimes)
 • "but" kötőszó
 • going to szerkezet (szándékok)
 • időmutatók
 • melléknevek és határozószók középfokai és szuperlatívuszai
 • sorszámok
 • Past Simple igeidő
 • különbség a Past Simple és a Present Simple között
 • megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgok
 • a mennyiségek azonosítása (much / little / a few)
 • kérdőszavak
 • ? / ! írásjelek
 • vonatkozó névmások
 • a mozgás elöljárószavai
 • módbeli igék (must / mustn't / have to)

A tanulók tudnak olvasni, beleértve azokat a szavakat is, melyeket nem a szabályoknak megfelelően kell kiejteni. Olvassák az egyszerű szövegeket és válaszolnak a kérdésekre.

Gyermeke utálja a matekot? Túl nehéznek tűnik a történelem? Vagy esetleg nem megy neki a földrajz? Az igazi angol nyelv rajongók számára semmi sem lehetetlen! Nézze az ismerős iskolai tantárgyakat más szemmel, új módon! Izgalmas és informatív CLIL (Content and Language Integrated Learning, Tartalom- és Nyelv Integrált Tanulás) órák lehetőséget teremtenek gyermeke számára, hogy belemerüljön a számok és a logika, a kontinensek és tájak, a legfontosabb történelmi események és az emberi találmányok világába, kihasználva a Novakid-nél elsajátítható készségeket.

A tanárok a következő témaköröket vitatják meg a tanulókkal:

 • Matematika (az arab számok eredete, matematikai trükkök, rejtvények)
 • Időjárás a világ körül
 • Tájak
 • Az vagy, amit megeszel! (a helyes táplálkozás alapjai)
 • Földrajz (Dél-Afrika és Új-Zéland - miről nevezetesek)
 • A telekommunikáció története (a doboktól a mobil telefonokig, miben különbözik egy érzelem az emojitól)
 • 60'-as évek (mi volt az Internet feltalálása előtt)
 • Dinoszauruszok! (típusok, tartózkodási hely, a kihalás okaival kapcsolatos különféle verziók)
 • Környezetvédelem (globális felmelegedés, mi történik, ha ...)

Ne késlekedj!Érdemes kipróbálni az anyanyelvi tanárral történő tanulást.

A tanár meghatározza a gyermek jelenlegi tudásszintjét és számos módszerrel inspirálja a gyermeket a nyelvtanulásra!
main image